Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

7387 ef0c 460
Reposted fromamatore amatore viazabka zabka
kaat
5653 429a 460
Najpiękniejszy na świecie.
Reposted fromsognito sognito vianyaako nyaako
kaat
2706 c78f 460
Reposted fromslodziak slodziak viasadporn sadporn
kaat
5543 8f90 460
Reposted fromretro-girl retro-girl viasadporn sadporn
kaat
6522 1cba 460
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
kaat
5164 56d6 460
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
kaat
5556 6696 460
Reposted fromretro-girl retro-girl vianyaako nyaako
kaat
3873 d1df 460
kaat
Najdroższy,
tulę Cię w myślach nieustannie od kilku dni. Sięgam pamięcią wstecz, by jeszcze raz usłyszeć Twój pełen czułości głos, gdy byłam dla Ciebie tak ważna. Tęsknota nocami jest mi znajoma, potrafimy już razem zasypiać i czasem nawet wyciera łzy z moich policzków. Tęsknota, która nawiedza mnie niezapowiedziana, w ciągu dnia, po ósmym łyku zbyt zimnej kawy jest nieznośna. Przypomina mi o Tobie, o Twoich oczach, sercu i myślach. I tęsknię wtedy tak mocno, że muszę wbijać paznokcie w swoje dłonie, by nie rozpłakać się wśród innych.
Chciałabym cofnąć czas, nigdy nie uciekać, nigdy nie znikać i nigdy Cię nie odpychać. 
Tęsknię za Tobą. Wiesz?
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
kaat
5530 c7af 460
Reposted fromprimo primo viakatastrofo katastrofo
kaat
4842 30cc 460
Reposted fromkaiee kaiee viakatastrofo katastrofo
kaat
6703 67bf 460
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
kaat
5002 60f9 460
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
kaat
8526 96a6 460
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viapuremindx puremindx
kaat
5737 8641 460
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapumpkinsoup pumpkinsoup
kaat
0548 44c4 460
Reposted fromyourdemise yourdemise viafeatherr featherr
kaat
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia viafeatherr featherr
kaat
8545 15e4 460
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viapuremindx puremindx
kaat
1045 01ae 460
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viapuremindx puremindx
kaat
Reposted fromsavor savor viapuremindx puremindx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl