Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

kaat
8228 8a11 460
Reposted fromfoods foods
kaat
8246 103b 460
Reposted fromfoods foods
kaat
8251 3a7e 460
Reposted fromfoods foods
kaat
8464 2a37 460
Reposted fromnyaako nyaako
kaat
8483 fcde 460
Reposted fromnyaako nyaako
kaat
8485 35db 460
Reposted fromnyaako nyaako
kaat
8489 4bcc 460
Reposted fromnyaako nyaako
kaat
Czasem litujemy się nad ludźmi, którzy nie mają litości ani dla siebie, ani dla innych.
— Emily Jane Brontë – Wichrowe Wzgórza
Reposted fromnyaako nyaako
kaat
7481 fec3 460
Reposted fromsummerkiss summerkiss viatwice twice
kaat
8863 cb20
Reposted fromwwannie wwannie viasexandthecity sexandthecity
kaat
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy vianyaako nyaako
kaat
kaat
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianyaako nyaako
kaat
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
kaat
kaat
9694 d6d2 460
Reposted fromaanisiowe aanisiowe vianyaako nyaako
kaat
1583 d898 460
Reposted frommisza misza vianyaako nyaako
kaat
1750 4c1b 460
Reposted fromfriends friends vianyaako nyaako
kaat
0137 158b 460
Reposted fromwowimtired wowimtired viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl