Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

kaat
3003 142d 460
Reposted fromgreengables greengables viafatu fatu
kaat
3003 142d 460
Reposted fromgreengables greengables viafatu fatu
kaat
3003 142d 460
Reposted fromgreengables greengables viafatu fatu
kaat
3003 142d 460
Reposted fromgreengables greengables viafatu fatu
kaat

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viapumpkinsoup pumpkinsoup
kaat
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viafatu fatu
kaat
0619 bfe7 460
A Window on the Quai Voltaire by Andre Kertesz,  Paris, 1928
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viafatu fatu
kaat
Reposted frombluuu bluuu viafatu fatu
kaat
kaat
Reposted frombluuu bluuu viafatu fatu
kaat
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viafatu fatu
kaat
7170 002c 460
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viafatu fatu
kaat
2494 2550 460
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viafatu fatu
kaat
kaat
6758 9b58 460
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafatu fatu
kaat
0615 f62d 460
Reposted fromeyjolf eyjolf viazabka zabka
kaat
kaat
kaat
4327 09be 460
Reposted fromanjove anjove viadefinicjamilosci definicjamilosci
kaat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl